פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ר"ח:    עיין ב"ח ושכנה"ג.


(ב) הסידור:    ובפיוטים שחמור פירושם צריך להסדיר תחלה ול"מ ספר בזה. ט"ז.