פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ד' קבין:    והוא כ"ה זקוקים כסף משקל פראג ל"ח. מ"א.