פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) שום אונס:    כגון שצריך לצאת לדרך ואינו יכול להתעכב להניח של יד מניח של ראש לבד. כ"כ הרא"ש ועיין מ"א.