אמנות המלחמה 1

פרק 1: עריכת תכניותעריכה

 1. אמר סון דזה: אומנות המלחמה היא בעלת חשיבות מכרעת למדינה.
 2. זהו עניין של חיים ומוות, דרך המובילה לביטחון או לחורבן. לכן זהו נושא למחקר שאסור להזניח בשום אופן.
 3. אמנות המלחמה, אם כן, נשלטת על-ידי חמישה גורמים קבועים, שיש לקחת בחשבון בניתוח המצב, כשמעוניינים לקבוע את התנאים בשדה הקרב.
 4. ואלו הם: החוק המוסרי, השמים, הארץ, המפקד, השיטה והמשמעת.
 5. החוק המוסרי גורם לעם להיות בתיאום מלא עם השליט, כך שהם ילכו אחריו בלי לחוס על חייהם ובלי להיבהל מאף סכנה.
 6. השמיים מציינים את הלילה והיום, הקור והחום, הזמנים והעונות.
 7. הארץ מציינת את המרחק, גדול וקטן; הסכנה והביטחון; שטח פתוח ומעברים צרים; הסיכויים של חיים ומוות.
 8. המפקד מציין את המידות הטובות של חכמה, כנות, נדיבות, אומץ לב ודקדקנות.
 9. שיטה ומשמעת מציינות את הארגון של הצבא ליחידות באופן הנכון, דירוג הדרגות בין הקצינים, תחזוקת הדרכים שעליהם האספקה מגיעה לצבא, ובקרת התקציב הצבאי.
 10. חמשת ראשי הפרקים הללו צריכים להיות מוכרים לכל מצביא. מי שיודע אותם ינצח, ומי שאינו יודע אותם ייכשל.
 11. לכן, בניתוח המצב שאתה מבצע, כשאתה מעוניין לקבוע את התנאים הצבאיים, השתמש בהם כבסיס להשוואה, באופן זה:
  1. מי משני השליטים חדור יותר בחוק המוסרי?
  2. מי משני המצביאים מוכשר יותר?
  3. עם מי נמצאים היתרונות הנובעים מהשמים ומהארץ?
  4. באיזה צד המשמעת נאכפת בקפדנות רבה יותר?
  5. איזה צבא חזק יותר?
  6. באיזה צד הקצינים והחיילים מאומנים טוב יותר?
  7. באיזה צבא יש יותר עקביות גם בשכר וגם בעונש?
 12. על-ידי שבעת השיקולים הללו, אני יכול לחזות ניצחון או תבוסה.
 13. המצביא השומע לעצתי ופועל על-פיה, יצליח לכבוש; יש לתת למצביא זה להישאר בעמדת הפיקוד! המצביא שאינו שומע לעצתי או שאינו פועל על-פיה, יסבול מתבוסה; יש לפטר מצביא זה!
 14. יחד עם תשומת הלב ליתרונות שבעצות שלי, תן לעצמך גם יתרונות הנובעים מתנאים מועילים מעל ומעבר לכללים הרגילים.
 15. כשהתנאים לטובתך, עליך לשנות את התוכניות שלך בהתאם.
 16. כל לוחמה מבוססת על הטעיה.
 17. לפיכך, כשאנו יכולים לתקוף, עלינו להיראות כאילו שאיננו יכולים; כשאנו משתמשים בכוחוינו, עלינו להיראות כאילו שאנחנו לא פעילים; כשאנחנו קרובים, עלינו לגרום לאויב להאמין שאנחנו רחוקים; כשאנחנו רחוקים, עלינו לגרום לו לחשוב שאנחנו קרובים.
 18. החזק פיתיונות כדי לפתות את האויב, העמד פנים שיש אי סדר, ומחץ אותו.
 19. אם הוא מאובטח בכל הנקודות, היה מוכן לקראתו. אם הוא חזק יותר, התחמק ממנו.
 20. אם היריב שלך חם-מזג, נסה להרגיז אותו. העמד פנים שאתה חלש, כך שהוא יהפוך להיות שאנן.
 21. אם הוא מנסה להירגע, אל תתן לו מנוחה. אם הכוחות שלו מאוחדים, הפרד ביניהם.
 22. התקף אותו כשאינו מוכן, הופע כאשר לא מצפים לך.
 23. הכלים הצבאיים הללו, המובילים לניצחון, אסור שיתגלו מראש.
 24. המצביא המנצח בקרב עושה חישובים רבים במקום שבו הקרב מתבצע. המצביא המפסיד בקרב עושה רק מעט חישובים מראש. לפיכך, עשיית חישובים רבים מובילה לניצחון, ועשיית חישובים מועטים מובילה לתבוסה, קל וחומר אי-עשיית חישובים כלל! התייחסות לנקודה זו היא שמאפשרת לי לחזות מי עשוי לנצח או להפסיד.