אל מסתתר

א-ל מסתתר בשפריר חביון

השכל הנעלם מכל רעיון

עילת העילות מוכתר בכתר עליון

כתר יתנו לך יי


בראשית תורתך הקדומה

רשומה חכמתך הסתומה

מאין תמצא והיא נעלמה

ראשית חכמה יראת יי


רחובות הנהר נחלי אמונה

מים עמוקים ידלם איש תבונה

תוצאותיה חמישים שערי בינה

אמונים נוצר יי


האל הגדול עיני כל נגדך

רב חסד גדול על השמיים חסדך

אלהי אברהם זכור לעבדך

חסדי יי אזכיר תהילות יי


מרום נאדר בכח וגבורה

מוציא אורה מאין תמורה

פחד יצחק משפטנו האירה

אתה גיבור לעולם יי


מי א-ל כמוך עושה גדולות

אביר יעקב נורא תהילות

תפארת ישראל שומע תפילות

כי שומע אל אביונים יי


יה זכות אבות תגן עלינו

נצח ישראל מצרותנו גאלנו

ומבור גלות דלנו והעלנו

לנצח על מלאכת בית יי


מימין ומשמאל יניקת הנביאים

נצח והוד מהם נמצאים

יכין ובעז בשם נקראים

וכל בניך לימודי יי


יסוד צדיק בשבעה נעלם

אות ברית הוא מעולם

מעין הברכה צדיק יסוד עולם

צדיק אתה יי


נא הקם מלכות דוד ושלמה

בעטרה שעיטרה לו אימו

כנסת ישראל כלה קרואה בנעימה

עטרת תפארת ביד יי


חזק מיחד באחד [נ"א: כאחד] עֶשר ספירות

ומפריד אלוף לא יראה מאורות

[נ"א: ומייחד אלוף יראה מאורות]

ספיר גזרתם יחד מאירות

תקרב רנתי לפניך יי