אלשיך על שמואל ב יא י

ושב (י) ויאמר לו המלך הלא מדרך אתה בא. כלומר נלאה, מדוע לא ירדת אל ביתך. כלומר לנוח כראוי מלאות הדרך, וכיוון לנסות אם ידע דבר מהמאורע, וגם להפציר למען הסתיר דבר, ולא יודע למי ההריון ההוא כמדובר למעלה: