פתיחת התפריט הראשי

מחבר: רבי יהודה הלוי


אלי רפאֵני וארָפֵא
אל יחרֶה אפך ואֶסָפֶה
סמי ומֶרקָחי לך בֵּ‏ין טוב
בֵּ‏ין רע ובֵין חזק ובֵין רָפֶה
אתה אשר תבחר ולא אני
על דעתך הרע והיפֶה
לא על רפואתי אני נסמָך
רק אל רפואתך אני צופֶה