אלון בכות (אייבשיץ) על איכה ב יח

<< | אלון בכות על איכהפרק ב' • פסוק י"ח | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


איכה ב', י"ח:

צָעַ֥ק לִבָּ֖ם אֶל־אֲדֹנָ֑י חוֹמַ֣ת בַּת־צִ֠יּ֠וֹן הוֹרִ֨ידִי כַנַּ֤חַל דִּמְעָה֙ יוֹמָ֣ם וָלַ֔יְלָה אַֽל־תִּתְּנִ֤י פוּגַת֙ לָ֔ךְ אַל־תִּדֹּ֖ם בַּת־עֵינֵֽךְ׃


צעק לבם אל ה'. כבר הקדמנו דבגלות המר הזה אשתקל מילולא ונאלמתי דומיה ולכך צעק לבם אל ה' כי אין להם פה. או יאמר דהנה בבית שני לא היה ע"ג וג"ע וש"ד ונחרב ע"י שנאת חנם שהיה ביניהם והיינו דנקטי טינא בלבם ולכך צעק לבם אל ה'. הורידי כנחל דמעה לטהר מטומאתך בנחל דמעה. יומם ולילה אל תתני פוגת לך. יובן עפ"י מ"ד בזוהר רזא דפורקנא הוא בפסוק והיו חייך תלואים לך מנגד והכוונה דידוע מ"ש חז"ל שוב יום אחד לפני מיתתך והרצון שישוב בכל יום אולי ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה. ואמרי' בגמ' כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה וז"ש רזא דפורקנא הוא בוהיו חייך תלואים לך מנגד ור"ל שישוב בכל יום בתשובה ובזה ובא לציון גואל. וז"ש המקונן יומם ולילה אל תתני פוגת לך וק"ל: