אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים)

אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים) מתוך ספר החוקים הפתוח

אכרזת חומרי נפץ (חומרי נפץ מאושרים), התשנ״ט–1999


ק״ת תשנ״ט, 815; תש״ס, 24.


בתוקף סמכותה לפי ההגדרה ”חומר מאושר“ בסעיף 1 לחוק חומרי נפץ, התשי״ד–1954 (להלן – החוק), מכריזה הממשלה לאמור:


חומרי נפץ מאושרים [תיקון: תש״ס]
חומרי נפץ מן הסוגים המפורטים להלן הם חומרים מאושרים לענין החוק:
סוג 1: חומרי נפץ ראשוניים כגון: אזיד עופרת, כספית רועמת, שטיפנט עופרת;
סוג 2: דינמיטים;
סוג 3: אמוניטים, אמונלים, תרכובות ניטרוארומטיות של טולואן, דיפנילאמין ונפתלין, תערובות ניטרוארומטיות אליפטיות כגון טטריל;
סוג 4: אבק שריפה, אבק שריפה שחור;
סוג 5: תערובות נפיצות על בסיס כלורטים ופרכלורטים;
סוג 6: נפצים;
סוג 7: פתילים לפיצוץ;
סוג 8: פנטריט (טן), הקסוגן, אוקטוגן וחומרי נפץ על בסיס החומרים כאמור (כגון: טן מפורפן, CH-6‏, C-4‏, פנטוליט הקסולית ואוקטול עם תוספות או בלעדיהן);
סוג 9: חנקת האמון (אמוניום ניטרט) מוספגת בחומר דלק נוזלי שהוא בעל נקודת הבזק גדולה מ־65°C; חנקת האמון מוספגת בחומר דלק נוזלי כאמור, בתוספת נסורת עץ, אבקת אלומיניום או חומר דומה;
סוג 10: חומרי נפץ המכילים מים, חנקת אמון וחנקות (ניטרטים) אנאורגניות אחרות באחוז גבוה ותוספות שונות של חומרים כגון ניטרואמינים אליפתיים דוגמת M.M.A.N.‎ (מונו מטיל אמין ניטרט), אבקת אלומיניום, פחמימנים מסוג של סולר, שמן מינרלי;
סוג 11: זיקוקין דינור: כמוגדר בתקן ישראלי ת״י 4373, חלק 1, קטגוריות 3 ו־4.
ביטול
אכרזה על אישור חומרי נפץ – בטלה.
תחילה
תחילתה של אכרזה זו שלושים ימים מיום פרסומה.


ט״ז באייר תשנ״ט (2 במאי 1999)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.