אכן חציר העם

אכן חציר העם / חיים נחמן ביאליקעריכה

אכן חציר העם, יבש היה כעץ,
אכן חלל העם, חלל כבד אין קץ;
אשר ירעם קול אל גם מפה גם משם -
ולא נע ולא זע ולא חרד העם.
ולא קם כארי ולא נעור ככפיר,
ולא חרד לקול גם איש אחד מעיר.
ולא רעד בגיל יחד לב כל העם
מימין ומשמאל ומים ועד ים,
בהתודע אליו בניו, זרע אל חי,
אשר באו מרחוק אל קול אדני.
גם לא פשט היד, גם לא שאל לשלום
כל הקוראים בשמו באמונה ובתום.
ובשאון עם אויל סביב אלילי הפז
נחבא קול אלוהים, נבלע רעמו העז.
ובלב נבל ורע, ובכלימות ורוק
יבז דבר אדני, יפרעהו לצחוק.

אכן נבל העם, מלא נקלה ורוש,
כולו רקב ומסוס מכף רגל ועד ראש!
שלא הקים מקרבו ביום נחלה וכאב
רב פעלים, איש חי, אשר יפעם בו לב,
ובלב יבער זיק, זיק מרתיח הדם,
ובראש יגה שביב מאיר דרך העם;
אשר יקר לו שם כל הגוי ואלוהיו
גם מהון ומפז - מאלילי השוא;
אשר מעט משא לב, הרבה אמת, עזוז,
שנאה עזה למנת חיי עבדות ובוז,
חמלה גדולה כים, רחמים רבים כגדול
שבר עמו האומלל וככובד העול -
כל זה יהמה בלב, יהמה יחמר כים,
כל זה יבער כאש, יבער יצית הדם,
כל זה ירעם כהד תמיד יומם וליל:
"קום עבוד, קום עשה, כי עמנו יד אל!"

אכן אבד העם, שואף חרפה ורוק,
אין למעשיו יסוד ולפועלו אין חוק.
אלפי שנות חיי נדוד, גלות גדולה מנשוא,
התעו אחור הלב, אבדה עצה מגוי.
לימוד שבט ושוט - האם יחוש כאב
חרפת נצח בצר מלבד מדושת הגו?
או אם יוכל דאוג מלבד דאגת היום
עם מתגלגל בגיא גלות חשכה כתהום?
לשאת נפשו ליום ולהתנבות לאור,
לנטות קוו לקץ, צוות דבר לדור?
הוא לא ייקץ אם לא יעירנו השוט.
הוא לא יקום אם לא יקימנו השוד.
עלה נובל מעץ, אזוב עולה בגל,
גפן בוקק, ציץ מק - היחינו הטל?
גם בתקוע השופר ובהנשא הנס -
היתעורר המת? היזדעזע המת?

הערותעריכה

  • הביטוי "אכן חציר העם" לקוח מישעיהו מ ז: "יָבֵשׁ חָצִיר נָבֵל צִיץ כִּי רוּחַ יְהוָה נָשְׁבָה בּוֹ אָכֵן חָצִיר הָעָם"

טקסט זה הועתק מפרויקט בן-יהודה.