איגרת פטרוס הראשונה

איגרת פטרוס הראשונה מן הברית החדשה.

לפרטים נוספים ראה:

5 פרקים:

א - ב - ג - ד - ה