אור יקר (רמ"ק)

ספר
אור יקר
אשר חברו רבי משה קורדובירו (הרמ"ק) . פירוש על ספר הזהר.


נראה שיצא הספר לאור הדפוס בפעם הראשונה מתוך כת"י מודינא בשנת תשכ"ב על ידי מאיר אלבוים... בהנחה שיש זכויות יוצרים על הקלדת הכתב יד - הספר תחת זכויות יוצרים עד שנת תשצ"ב או שבעים שנה אחרי מות המחבר\המהדיר, המאוחר מביניהם

ראו גם עריכה