פרק ה/פסוק ה

עריכה

ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר (אסתר ה, ה) מה שהערך לומר לעשות דבר אסתר לרמוז בזה כי בשביל אסתר עשה זה אבל אחשורוש בעצמו בודאי לא היה רוצה ולא היה חפץ בזה כלל כי אדרבא דבר זה כנגד המלך לתת כבוד כמו זה להמן ועם כל זה אמר מהרו את המן לעשות דבר אסתר (שם) ואמר מהרו כי כל זמן שלא נעשה דבר אסתר היה לו צער כי לאהבת אסתר היה רוצה שיהיה נעשה רצונה מיד ואמר כך שאף אם יהיה להמן דבר שהוא מעכב אותו מלבא יבא על כל פנים כי גם אחשורוש עושה רצונה אף כי אחשורוש אין חפץ בזה רק שיהיה נעשה רצון אסתר.