אור השם/מאמר ד/דרוש ב

הדרוש השני: אם אפשר מציאות עולם אחֵר, או עולמים רבים יחד?

והנה יש פנים מֵהַהֵרָאוּת לכל הצדדין. אם לצד החיוב, יש פנים מֵהַהֵרָאוּת:

מהם שאיך שיהיה, שהווית העולם אם היתה רצונית או מחוייבת, מה המונע שלא יכול הרצון או החיוב בעולם אחר, או עולמות זולת זה?

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.