פתיחת התפריט הראשי
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


בפינות התוריות, רצוננו לומר שהם יסודות ועמודים אשר בית אלהים נכון עליהם, ובמציאותם יצוייר מציאות התורה מסודרת ממנו יתברך, ואילו יצוייר העדר אחת מהם – תיפול התורה בכללה, חלילה.

וכשחקרנו בהם מצאנום ששה:

וזה לְמה שהיתה התורה פוֹעַל רצוני, מֵהַמְצַוֶּה שהוא הַפּוֹעֵל, אל הַמְצֻוֶּה אשר הוא המתפעל – יחוייב בהכרח שיהיה הַפּוֹעֵל יודע ורוצה ויכול, והמתפעל רוצה־ובוחר ולא הכרחי ואנוס. ולהיות הַפּוֹעַל אשר מֵהַפּוֹעֵל אל המתפעל, אין הימלט לו מהתייחסות מה ביניהם – יחוייב שיהיה התייחסות ודביקות מה ביניהם, והוא הנבואה. ולהיות כל פּוֹעַל, טבעי או מלאכותי, וכל שכן רצוני וּמִפּוֹעֵל בלתי-בעל-תכלית השלמות, לתכלית ידועה – אין הימלט בַּפּוֹעַל השלם הזה להיותו לתכלית חשוב. ולזה ראינו לחלק המאמר לששה חלקים.


התוכן להלן אינו מופיע במקום הזה בספר אור השם במקור.

הוספנו אותו כאן במהדורתנו כדי להקל על הניווט בתוך הספר, וכדי להבליט את המבנה שקבע בו מחברו.פירוט תוכן הכללים במאמר השניעריכה