אור השם/מאמר א/כלל ב

נחקור בו במקצת ההקדמות ובמופתי הרב, אם יתבארו ביאור מופתי, אם לא. ולפי שההקדמות אשר ייפול הספק באמיתתן הם הראשונה, והשנייה, והשלישית, והשביעית, והשמינית, והתשיעית, והעשירית, והשנים עשר, והשלוש עשרה, והארבע עשרה, והשש עשרה, והעשרים ושתיים, והעשרים ושלוש, והעשרים וארבע, והעשרים וחמש (כי העשרים ושש נחקור בה במאמר השלישי בגזירת הצור); וכלל ההקדמות אשר תיפול בהם החקירה בכלל הזה הם ארבע עשרה; ומופתי הרב אשר תיפול בהם החקירה ששה – חילקנו הכלל הזה לעשרים פרקים.

פרקי הכלל השניעריכה

שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.