פתיחת התפריט הראשי(ג) והחונים וגו'. אמר והחונים בתוספת וא"ו, לצד שקדם מצות חנייה סביב למשכן הוסיף להתנות סדרן:

(לג) והלוים לא התפקדו וגו' כאשר וגו'. פירוש הגם שמספר זה מספר הכבוד והמעלה שעשו כסדר המלאכים שירדו עם השכינה בהר סיני כמאמרם ז"ל (במד"ר פב) אף על פי כן לא וגו' לצד כי מצות ה' היא לא תפקוד ולא תשא: