אברבנאל על שמואל ב יא כ

(כ) וצוה אותו שאם יעלה חמת המלך ויאמר למה נגשתם אל העיר להלחם.