אברבנאל על שמואל ב יא י

(י) וכאשר ידע זה דוד ושאלו מדוע לא ירדת לביתך?