אברבנאל על המקרא

פירוש האברבנאל על כ"ד ספרי המקרא
תורה
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים
נביאים
נביאים ראשונים: יהושע שופטים שמואל א' שמואל ב' מלכים א' מלכים ב'
נביאים אחרונים: ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר
תרי עשר: הושע · יואל · עמוס · עובדיה · יונה · מיכה · נחום · חבקוק · צפניה · חגי · זכריה · מלאכי
כתובים
ספרי אמ"ת חמש מגילות כתובים אחרונים
תהלים
משלי
איוב
שיר השירים
רות
אסתר
דניאל
עזרא נחמיה
דברי הימים א'
דברי הימים ב'
ראו עוד: