פתיחת התפריט הראשי

...כי יותר יחמול... על הגר שאינו מכלל עמו, משיחמול על הפושעים מעמו ומזרע האבות, עד שלהיות זה דרכו, ואתם מחוייבים ללכת בדרכיו, לכן ציווה אתכם (דברים י יט): "לאהוב את הגר", כמו שביאר המצוה ב"אלה המשפטים", כי גם אתם בעצמכם הייתם כזה בהיותכם במצרים, והוא אמרו "כי גרים הייתם...".