פתיחת התפריט הראשי

וכיוון שזה כולו כן, שלו השמים ושמי השמים, ואותם ברא לתועלתכם, לא לצרכו, ו(תהלים יט ב): "השמים מספרים כבוד אל" ואינם זזים ממצוותו, ראוי לכם גם-כן ש(דברים י טז): "תמולו ערלת לבבכם" ותדקדקו שכלכם בהתבוננות כל זה, "וערפכם לא תקשו עוד" כמו שעשיתם עד כה במדבר בכל אשר חטאתם לפניו.