אבן עזרא על תהלים קמב

פסוק א עריכה


משכיל לדוד - על נועם פיוט תחלתו משכיל.


פסוק ב עריכה


קולי - זה הוא קולי שאצעק אל השם.


פסוק ג עריכה


אשפוך - בעבור היות הקול בגלוי, יהיה שיחי בסתר.


פסוק ד עריכה


בהתעטף - כמו: תפלה לעני כי יעטוף.

בהתעטף - קצתי על קצתי ואתה ידעת הנתיב שחפצי ללכת בו. ורבי משה הכהן אמר: נתיבתי שהיא ישרה לנגדך ולא הזכיר הטומנים, כמו: אשר ילדה אותה.


פסוק ה עריכה


הבט - אמר רבי משה: כי הם על לשון צווי. ולפי דעתי: כי הבט - שם הפועל כמו והצל תציל וראה כמו ראות גם הוא שם הפועל, על משקל למען היה לה ברק.


פסוק ו עריכה


זעקתי - כאשר החל יזעק וטעם חלקי בארץ החיים - כי לא אקוה שירפאני אדם מארץ החיים, רק אתה חלקי.


פסוק ז עריכה


הקשיבה - כנגד קולי אל ה', כי דלותי מאד. בפנים בסתר כנגד רנתי.


פסוק ח עריכה


הוציאה - טעם ממסגר, בעבור היותו במערה וכבר הזכרתי כי כח השמות בפעלים אם כן הוא בי יכתירו צדיקים כתר. הטעם: שיתפארו כאילו כתר מלכות בראשם.