אבן עזרא על תהלים קיז

פסוק א עריכה


הללו את ה' כל גוים - על כן אמר עוד: הללו לפי דעתי, כי טעם כל גוים שהיו תחת יד דוד כמו אם יש גוי וממלכה. ורבי משה אמר: כי הוא כלל לכל גוי.

וטעם כי גבר החסד שיעשה עם הכל לחיותם ולכלכלם. ואמר: ואמת ה' לעולם כנגד הגוים שלא יאמינו בהבליהם וחתם הללו יה - כן עשו תמיד.