אבן עזרא על תהלים ק

פסוק א עריכה


מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ - כמו: ארץ כי תחטא לי, כי הארץ שם מין כולל כל יושביה.


פסוק ב עריכה


עבדו - מנהג כל עובד להיותו נעצב, על כן: בשמחה ולא תראו בסתר, רק ברננה.


פסוק ג עריכה


דעו - הוא אלהים לבדו ושלו אנחנו עמו והמלה כמו כל קרי וכתיב, על כן: אמר הגאון: כי ולו אנחנו הפך ואני עשיתני ומלת עמו שבה אל דעו.


פסוק ד עריכה


בואו - בבואם בשערים תודה, ובחצר תהלה.


פסוק ה עריכה


כי - זאת היא התודה והתהלה והברכה שיודו, כי טוב ה' לעולם חסדו.