אבן עזרא על תהלים צח

פסוק אעריכה

מזמור שירו לה' שיר חדש - הושיעה לו ימינו, כמו: ותושע לי זרועי.

וטעם וזרוע קדשו – שהיא נטויה ותגיעה למקום חפצו, אולי זה המזמור על ביאת הגואל.


פסוק בעריכה

הודיע - לשון עבר.

והעד: גלה צדקתו ומה היא הצדקה זאת היא - זכר, כל אפסי ארץ - כנגד מקומות הישוב שהם שבעה גבולות בצפון ואחד בדרום.


פסוק געריכה

[גלה צדקתו ומה היא הצדקה זאת היא - ] זכר, כל אפסי ארץ - כנגד מקומות הישוב שהם שבעה גבולות בצפון ואחד בדרום.


פסוק דעריכה

הריעו - להשמיע הקול. וכן פצחו ורננו.


פסוק העריכה

זמרו, בכנור - לבדו, ובכנור וקול זמרה.


פסוק ועריכה

בחצוצרות - הוסיף מלת המלך, כי כן משפט היוצאים לקראתו בבואו.


פסוק זעריכה

ירעם - כדרך: וירגזו ההרים, או הטעם כי שלום יהיה בכל הארץ.


פסוק חעריכה

נהרות - הטעם כי בני אדם שהם בספינות הים ובנהרות ובהרים ירונו.


פסוק טעריכה

לפני - הכל ירונו בבואו לשפוט הארץ.