אבן עזרא על תהלים סז

פסוק א עריכה


למנצח, אלהים יחננו - גם זה המזמור לא ידענו מי חברו.


פסוק ב עריכה


אלהים יחננו - כמו: חנונו אתם, כמו: אשר חנן.

וטעם יברכנו שיוסיף על אשר יחוננו.

וטעם יאר פניו – שנמצא חן בעיניו כאשר נשאל מאתו.


פסוק ג עריכה


לדעת - אז יהי נודע דרך השם לברך המעטים ולהושיעם.


פסוק ד עריכה


יודוך - גם יודוך אז עמים.


פסוק ה עריכה


ישמחו - הטעם הנה בעבור הטובות שתעשה עמנו.


פסוק ו עריכה


יודוך עמים - גם בעבור משפטיך כי תצדיק צדיק ותרשיע רשע ותשקיט הארץ, בהשפט הרשע גם על זה יודוך.


פסוק ז עריכה


ארץ - ושב לבאר מה טעם יברכנו שהארץ תתן יבולה.


פסוק ח עריכה


יברכנו אלהים - בכל מעשינו אז יראו אותו כל אפסי ארץ, שלא שמעו את כבודו ואת גדלו.