אבן עזרא על רות ג


פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מרגלותיו – כמו רגליו, וכן בדניאלץ על כן טעה המפרש, "כי הוא כסת – יושם תחת הרגלים, כמו טעם מראשותיו – שיושם תחת הראש.