אבן עזרא על ויקרא יח


פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונכרתו הנפשות העשת" - בפרהסיא, שתמיתום. ואם בסתר - אני אכריתם: