אבן עזרא על דברים כא כג

אבן עזרא על דברים • פרק כא
כג • 


"כי קללת אלהים תלוי" - על דרך הפשט, כי אלהים פועל, והקללה תבוא אל מקום קרוב מהתלוי, ויש לו סוד מודבק בנפש, על כן "לא תטמא את אדמתך".