אבן עזרא על דברים יג ד

אבן עזרא על דברים • פרק יג
ב • ד • 


(ד) וטעם (דברים יג ד): "כי מנסה" - בעבור שעזבו, ולא המיתו.

ונסיון השם - להראות צדקת המנוסה.