פתיחת התפריט הראשי


פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

(דברים ו ו): "והיו הדברים האלה":

אמרו המכחשים על עשרת הדברות, ועליהם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך, והאמת: כל המצות.