אבן עזרא על בראשית מו כא

אבן עזרא על בראשית • פרק מו
ג • ד • ז • י • כא • כג • כז • כט • לד • 


ונעמן — הוא בן בנימין, כי יש נעמן שהוא בן בנו (במדבר כו, מ):