אבן עזרא על בראשית כג ג

<< אבן עזרא על בראשית • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • 


פני מתו — רמז לגוף.

ועוד תמצא פירוש לאמר: