אבן עזרא על במדבר ח ב

(במדבר ח ב): "דבר אל אהרן" - כי הוא חייב במצות הדלקת הנר.

"אל מול פני המנורה" פירוש (שמות כה לז): "והאיר אל עבר פניה".

והנה, מלת "האיר" יוצאה, כמו (תהלים יח כט): "תאיר נרי". ואין כן "יאירו", (יחזקאל מג ב): "והארץ האירה".

ונסמכה זאת הפרשה, להורות, כי הדבור יהיה גם בלילה, כי שם יהיה הנר דלוק ולא יכבה.