אבות דרבי נתן נוסח א פרק לט

אבות דרבי נתן

רבי מאיר אומר: חביב אדם שנברא בצלם אלהים, שנאמר (בראשית ט ו): "כי בצלם אלהים עשה את האדם".

חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר (דברים יד א): "בנים אתם לה' אלהיכם".

חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, שנאמר (משלי ד ב): "כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי על תעזובו".

בכתב יד: "חביב אדם שנברא בצלם, חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם, וכו'. כלי חמדה שבה נברא העולם וכו'. ועיין אבות פרק ג משנה יד בשם רבי עקיבא, ועיין במפרשים קדמונים שם, ובמשניות דפוס קאמברידג' בענין הנוסחאות. ועיין עוד נוסח ב שם.